Blend-a-med PRO EXPERT GUM PROTECTION je značajno najbolja pasta za zube na svetskom tržištu sa jedinstvenim sastavom i učinkom. Na tržištu SAD-a se prodaje pod nazivom Crest Pro-Health paste za zube, a sada je i nama dostupna u okviru blend-a-med PRO EXPERT GUM PROTECTION zubne paste.

Za razliku od drugih pasti za zube, remeti metabolizam bakterija u zubnim naslagama, sprečavajući upalu i krvarenje desni, smanjuje preosetljivist dentina i osvežava dah.
Tako dominantan učinak ove paste se zasniva na jedinstvenoj kombinaciji Kalaj Florida i Natrijum heksa-meta fosfata.
Jedinstvena kombinacija Kalaj Florida i Natrijum heksa-meta fosfata, u pasti za zube je priznata od strane Američke Dentalne Asocijacije (ADA) i Američke Uprave za hranu i lekove (FDA).
Natrijum heksa-meta fosfat ima 21 fosfatnu grupu i 10 -12 puta duži lanac od pirofosfata (uobičajenog sastojka pasti zas zube) što omogućuje znatno efikasnije vezivanje za površine zuba i tako postaje vrlo efikasan u otklanjanju postojećih mrlja na zubima i sprečava nastanak novih prebojenosti i zubnog kamenca.
Detaljno:

Pomoćnim sredstvima za održavanje oralne higijene se uvećava efekat mehaničkog četkanja. U ova sredstva se ubrajaju: paste za zube, sredstva za prebojavanje naslaga, vodice za ispiranje usne šupljine, sredstva za hemijsku kontrolu naslaga i sl.
Današnje paste imaju složenu formulu, tačnu procentualnu zastupljenosti koju određuje proizvođač i tačne ulogu svakog sastojka. Sadržaj fluorida koji sadrži najveći broj pasti na našim tržištitu, je dovoljan da održi kariostazu zdrave populacije, osim kod pušača kojima se preporučuju paste sa agresivnijim abrazivnim sredstvima ili izbeljivači zuba.
KALAJ-FLUORID:
Proizvodnja zubne paste jednostavne formulacije, započela je u ranim 50-im godinama prošlog veka. Dakle, kalaj-fluorid (SnF2) je još 1955. godine uveden u sastav paste za zube Crest Cavity protection. Kako se pokazao kao vrlo efikasan u prevenciji karijesa, Crest je prva pasta za zube koja je dobila priznanje od ADA (Američke Dentalne Asocijacije). Na današnjem tržištu su dostupni brojni preparati na bazi kalaj-fluorida, koji se preventivno preporučuju, a u obliku: fluorida za lokalnu upotrebu, rastvora i pasta za zube.
Redukcija karijesa je dobro dokumentovana. Sprovedeno je najmanje 40 kliničkih studija sa različitim oblicima kalaj-fluorida, a zatim i objavljeno u stručnoj literaturi. Utvrđeno je da prosečna redukcija karijesa iznosi 22-25%. Dakle, kalaj-fluorid dovodi do remineralizacije i konverzije hidroksi-apatita u fluoro-apatit. Nastali fluoro-apatit je otporniji na dejstvo bakterijskih kiselina, odnosno gleđ postaje manje podložna nastanku karijesa. Novi mineral koji se formira je manje solubilan i sa manje nečistoća i karbonata.
Kalaj-fluorid ima širok antimikrobni spektar tj. deluje baktericidno i bakteriostacki. Baktericidno na Gram + i Gram – bakterije, a naročito na Streptococcus mutans. Bakteriostacko dejstvo se ogleda u inhibiciji metabolizma, redukciji toksina, odnosno u smanjenju mase plaka.
Kalaj-fluorid ima trostruko dejstvo. To je jedini izvor fluorida koji se uspešno primenjuje u sprečavanju nastanka karijesa, gingivitisa i preosetljivosti zuba.
FDA je potvrdila da je kalaj-fluorid u koncentraciji od 0,454% siguran i efikasan u terapiji gingivitisa, dok je od strane ADA priznat kao efikasan u prevenciji preosetljivosti zuba.
Sada kada su predočene prednosti kalaj-fluorida, postavlja se pitanje: „Kada je sve to tako, zašto ga nismo koristili i preporučivali više tokom godina“?! To je zato što je bilo potrebno prevazići određene nedostatke. U pitanju je planiranje i kombinovanje sastojaka paste za zube. Znači, fluor koji ulazi u sastav paste treba da bude kompatibilan sa drugim sastojcima. Neki fluoridi su inkompatibilni sa drugim komponentama, uključujući i abrazivne sisteme. Poznato je da je kalaj-fluorid nestabilan u vodenom rastvoru. Oksidacijim, hidrolizom, precipitacijom ili adsorpcijom za abrazive može biti značajno smanjena bioaktivnost kalaj-fluorida. Da bi osigurali maksimalnu bioraspoloživost kalaj-fluorida neophodno je stabilizovati ga upotrebom male količine vode. Prvi pokušaj rešavanja ovog problema bio je uvođenjem Na-glukonata i Sn-hlorida 1955. god u Crest Gum Care pastu za zube. Međutim, kod nekih pacijenata su se javile braon mrlje i neprijatan ukus u ustima (kao nakon upotrebe adstrigentnih sredstava). Primeri stabilizovanog kalaj-fluorida su u obliku gela Gel Kam Treatment Gel (0.4% SnF2) i Crest Pro-Health Toothpaste. Dakle, rezimirano, postojali su problemi stabilnosti jedinjenja, prebojenosti zuba i u neprijatnom ukusu. Ipak, P&G tim je uspeo da reši ova pitanja! Nakon dugogodišnjeg rada stručnog tima P&G, zaključeno je da je najpogodnija kombinacija kalaj-fluorida sa natrijum-heksameta-fosfatom (NHMP) u manjoj količini vode. Ova jedinstvena kombinacija omogućava ispoljavanje pozitivnih osobina oba jedinjenja, a opet sprečava ispoljavanje njihovih negativnih efekata. Dakle, kalaj-fluorid je efikasan u prevenciji karijesa, gingivitisa i preosetljivosti zuba, a uz to i osvežava dah. Međutim, dovodi do prebojenosti zuba. Zato je pastama za zube dodat NHMP koji ima ulogu da ukloni stare, a sprečava nastanak novih mrlja i kamenca. Tako da je ova kombinacija kalaj-fluorida i NHMP pun pogodak. Na tržištu SAD-a se nalazi u sastavu Crest Pro-Health paste za zube, a sada je i nama dostupna u okviru blend-a-med PRO EXPERT GUM PROTECTION zubne paste.
Inače, NHMP je vrlo reaktivan tj. polimer koji sadrži 21 fosfatnu grupu ili 10 pirofosfata, što je objašnjava sposobnost adsorpcije za površinu zuba. Uobičajeni sastojci paste za zube kojima se otklanjaju mrlje sa zuba su peroksidi, abrazivi i pirofosfati, odnosno NHMP. Dakle i pirofosfati i NHPM imaju veliki afinitet vezivanja za Ca3(PO)4 gleđi i dentina. S obzirom da mogućnost vezivanja raste sa dužinom lanca, razumljivo je da je NHMP, koji ima mnogo duži lanac, učinkovitiji. Odnosno, pošto ima 21 fosfatnu grupu, a pirofosfati samo 2, vezuje se za veću površinu zuba. Na taj način sprečava nastanak novih mrlja, ali uklanja i stare prebojenosti razgradnjom hromogenih proteina dentalne pelikle. Slična je priča i sa prevencijom nastanka kamenca. Vezujući se za Ca sprečava nastanak kamenca tj. otvrdnjavanje plaka. Opet je veoma važna dužina lanca, jer je zbog višestrukih vezujućih mesta rezistentniji na dejstvo salivarnih enzima.
Ispitivanje paste blend-a-med EXPERT GUM PROTECTION
KARIJES:
Sprovedena je dvogodišnja klinička studija u Puerto Riku gde je bilo uključeno 1000 dece školskog uzrasta. Cilj je bio ispitati 4 različite paste za zube tj. sa različitim koncentarcijama fluora: niskokoncentrovana 500 ppm, visokokoncetrovana 2800 ppm, srednje koncentrovana kontrolna 1100 ppm i sa 1000 ppm SnF2/NHMP. Izračunate su srednje vrednosti KEP indeksa i pokazano je da zubna pasta sa 2800 ppm NaF kao i sa 1100 ppm SnF2/NaHMP pokazuju statistički značajnu redukcija karijesa u odnosu na kontrolnu (1100 ppm NaF) grupu.
PREOSETLJIVOST DENTINA:
Određeni stimulansi dovode do pokretanja tečnosti u dentinskim tubulima, to treperenje nadražuje nervne završetke i tako nastaje osećaj bola. Za terapiju dentalne preosetljivosti se koriste kalijum-nitrat i kalaj-fluorid. Imaju različit mehanizam dejstva. Dakle, kalijum-nitrati povećavaju lokalnu ekstracelularnu koncentraciju K+ jona što dovodi do depolarizacije i onemogućava se okidanje akcionog potencijala i slanje bolnih signala. Za razliku od njega kalaj-fuoridi zatvaraju dentinske tubule i na taj način sprečavaju protok fluida u dentinskim tubulima i odašiljanje bolnih signala. Dakle, sprovedena su brojna klinička ispitivanja preosetljivosti zuba nakon 4 nedelje, odnosno 8 nedelja upotrebe paste za zube na bazi SnF2/NaHMP i konvencionalne paste za zube. Utvrđeno je da je pasta za zube koja sadrži SnF2/NaHMP efikasnija od konvencionalne.
PLAK I GINGIVITIS:
Kao što je već i pomenuto, SnF2 ima baktericidno i bakteriostacko dejstvo na mikroorganizme odgovorne za nastanak i razvoj gingivitisa. Sprovedeno je ispitivanje čiji je cilj bio odrediti zastupljenost plaka na površinama zuba ispitanika koji su koristili Crest Pro Health sa sistemom SnF2/NHMP i Crest Cavity Protection sa NaF. Digitalnom analizom plaka utvrđeno je da ispitanici koji su koristili Crest Pro-Health pastu za zube sa kombinacijom SnF2/NHMP imaju 17.4% manje plaka u poređenju sa konvencionalnom pastom (p=0.002). Više naučnika je dobilo slične rezultate i složilo se da kalaj-fluorid smanjuje zapaljenje i krvarenje desni.
MRLJE NA ZUBIMA I KAMENAC:
Na osnovu in vitro studije u kojoj je prah hidroksi-apatita korišćen kao podloga i izložen dejstvu 3 različite paste za zube, a zatim čaju koji prebojava, pokazano je da je SnF2/NHMP najviše obezbojio podlogu, zatim NaF, a tek onda nestabilni SnF2. U cilju ispitivanja prevencije nastanka kamenca upoređen je učinak Crest Pro Health (SnF2/NHMP) i Colgate Total (trikloksan, NaF, gantrez) paste za zube. Nakon šest meseci su dobijeni razultati koji ukazuju da je SnF2/NHMP efikasniji i za 56% više sprečava nastanak kamenca.

ZAKLJUČAK:

Na osnovu svega gore navedenog može se zaključiti da je Blend-a-med PRO EXPERT pasta izbora. Utiče na očuvanje oralnog zdravlja sprečavajući nastanak karijesa, plaka, kamenca, stvaranje mrlja, ginigivitisa, preosetljivosti zuba, a uz sve to i osvežava dah.

Dodatne informacije na www.dentalcare.com

• Literatura:

1. Hove LH1, Stenhagen KR, Mulic A, Holme B, Tveit AB, “May caries-preventive fluoride regimes have an effect on dental erosive wear? An in situ study,” Acta Odontol Scand. 2015 Feb; 73(2): 114-20.

2. He T, Barker ML, Biesbrock A, Sharma N, “A randomized controlled clinical trial to assess the desensitizing effect of a stannous fluoride dentifrice,Am J Dent. 2014 Apr; 27(2): 106-10.

3. Parkinson C1, Hughes N, Jeffery P, Jain R, Kennedy L, Qaqish J, Gallob JT, Mason S, “The efficacy of an experimental dentifrice containing 0.454% w/w stannous fluoride in providing relief from the pain of dentin hypersensitivity: an 8-week clinical study,” Am J Dent. 2013 Mar; 26 Spec No A: 25A-31A.

4. Makin SA, “Stannous fluoride dentifrices,” Am J Dent. 2013 Mar; 26 Spec No A: 3A-9A.

5. Faller RV1, Eversole SL, Yan J, “Anticaries potential of a stabilized stannous-containing sodium fluoride dentifrice,” Am J Dent. 2010 Sep; 23 Spec No B: 32B-38B