ENDODONCIJA je lečenje Zuba sa inficiranim sadržajem kanala korena i promenama na vrhu i oko kanala korena i prevencija njihovog nastanka, a obavlja se u sledećim fazama:

  1. Pravilno formiranje pristupnog kaviteta

  2. eliminacija sadržaja kanala i obezbeđivanje inicajalne prohodnosti

  3. određivanje granice obrade kanala (odontometrija)

  4. obrada kanala sa ispiranjem dezinfekcionim sredstvima

  5. medikacija (lečenje) kanala

  6. opturacija (popunjavanje) kanalnog prostora

Ni jedna, čak ni perfektna zubna nedoknada, ne može adekvatno da nadoknadi gubitak zuba. Zato se savremenoj endodonciji, u savremenoj stomatologiji, pridaje posebno mesto. Naime, adekvatno endodonski tretirani zubi se mogu sačuvati u ustima do duboke starosti.

Detaljnije možete pročitati ovde: Endodoncija

Centralni sekutić na kome jeviše puta rađenaapikotomija. Endodonskimretretmanom i tretmanomsusednog zuba odložili smovađenje za  11  godina zasada.

Gornji prvi i drugi kutnjak su rekonstruisani iz ovakvog pošetnog stanja. Drugi predkutnjak (petica) je ranije izvađena a sigurno je bila jednostavnija za zbrinjavanje.

 

Department Doctors

Kategorije

facebook