Ordinacija za estetsku stomatologiju EURODENT daje dve vrste garancija na sve izvršene usluge:

  1. GARANCIJU ZA KVALITETNO OBAVLjANjE USLUGA KOJU OBEZBEĐUJU:
  • Protokoli ISO 9001:2000 standarda
  • Stručni kadrovi
  • Savremena oprema
  • Kvalitetni materijali

2. GARANCIJU ZA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA U OKVIRU GARANTNOG ROKA:

  • Doživotna garancija na implante
  • 10 Godina na fiksne protetske radove
  • 5 Godina garancije na mobilne protetske radove
  • 5 Godina garancije na plombe

Da bi ostvarili sva prava iz garantnog protokola, pacijenti se moraju pridržavati uputstava iz tog protokola i obavljati redovne kontrolne preglede u našoj ordinaciji, kako bi blagovremeno uočili i najmanji nedostatak ili komplikaciju i na vreme ih otklonili.

* na svakih šest meseci, izuzetno jednom godišnje