Eurodent danas znači kvalitet, efikasnost, udobnost, najnovije metode dijagnostike prevencije i lečenja, najsavremeniju  opremu elitnih proizvođača, ne stariju od dve godine i sigurnost u svog lekara i njegovo umeće.

U sklopu sistema trenutno posluju dve ordinacije opšte stomatologije, jedna ordinacija za estetsku stomato-logiju, centar za digitalnu dento-maksilarnu radiogra-fiju i odelenje za analizu, planiranje i marketing.

Ordinacija za estetsku stomatologiju “EURODENT” je izrasla iz stomatoloških ordinacija koje je dr Milorad Kovačević, nošen idejom o timskom radu a ličnoj odgovornosti, osnovao davne 1989. godine sa dr Zoranom Mitrovićem i 1994. godine sa dr Olgicom Račić. Pred zahtevima sve većeg broja pacijeneta a u nedostatku adekvatnog poslovnog prostora, osnovali smo još jednu, a ubrzo zatim i treću ordinaciju.

Devedesetih godina prošlog veka, u veoma teškom periodu za našu zemlju, poštujući zakone tržišta, a ne želeći kada su medicinski, stručni i naučni kriterijumi u pitanju, da odstupimo pred rastućom nemaštinom i apatijom u okruženju, organizujemo posao tako da jednu od tri ordinacije, opremamo po najvišim svetskim standardima i primenjujući najsavremenije aparate i metode dijagnostike i lečenja, osnivamo radnu jedinicu za estetsku stomatologiju.

Ideja je bila da se u preostale dve ordinacije zarađuje novac, a da se u ovoj zadovolji “duša”, odnosno želja za znanjem i potreba da se to znanje primeni u praksi. Naime, pošto su ambijent, materijali, tehnologije i usluge u ovoj ordinaciji bili na najvišim svetskim standardima i cene su morale biti znatno veće u odnosu na konkurenciju, pa u zemlji u kojoj je prosečna plata u to vreme bila nekoliko desetina maraka pored velikog zadovoljstva nije mogao da se očekuje i veliki posao.

Ali . . . pošto kvalitet uvek probije puteve do potrošača i u ovu ordinaciju su počeli da dolaze neki fini, lepo obučeni ljudi, sa drugačijim pogledima na okruženje i politiku, sa kojima se prosto nametala priča o Evropi. I u jednoj takvoj prilici, željan Evrope i slobode, a u svojoj zemlji zajedno sa svojim prijateljima i pacijentima, zarobljen bezumljem vladajuće oligarhije, dr Kovačević ordinaciji daje naziv “EURODENT”. To je u to vreme (1994. god.) bio veoma smeo poduhvat koji je jedva prokrčio put do realizacije. Nekako u isto vreme i slogan: “Eurodent nastao iz ljubavi prema ljudima  i brige o zubima” , (bez obzira na naciju i veru), postaje krilatica svih zaposlenih.

Godine 1999. se useljavamo u vlastiti, namenski projektovan objekat, u centru grada, uspostavljamo poslovno-tehničku saradnju sa najpoznatijim privatnim klinikama i

ordinacijama, u želji da za naše pacijente potpuno zaokružimo i najkomplikovanije procedure dijagnostike i terapije.

Zbog stava Ministarstva zdravlja, da zdravstvenu delatnost, sve do nivoa doma zdravlja, može registrovati samo jedan osnivač i da delatnost može obavljati samo na jednoj adresi, 21.09.2006. gogine, gasimo Polikliniku za estetsku stomatologiju  a dr Milorad Kovačević istog dana, u istom prostoru, sa istom timom i opremom, kao pravni naslednik registruje samostalnu ordinaciju.

U grani medicine koja beleži takav tehnološki razvoj kao stomatologija, nabavka nove opreme i edukacija za rad na njoj je za nas postala imperativ. Tokom više od dve i po decenije rada, dr Kovačević i saradnici, bili su nosioci najnovijih metoda dijagnostike i lečenja stomatoloških obolenja.

Posebno se ponosimo činjenicom da su se iz EURODENTA tokom ovih godina izdvojilo 7 samostalnih ordinacija, koje gotovo sve imaju veoma visok rejting u stručnim krugovima i kod pacijenata, a čiji osnivači uglavnom ne kriju gde su stekli stručno i poslovno iskustvo i nadalje sarađuju sa nama, koristeći naše bazne potencijale, koji su značajni i kada su svetski standardi u pitanju.

Koristimo priliku da se i na ovaj način zahvalimo saradnicima, koji su se posebno istakli i ostavili nam deo sebe:

Stomatolozima:

Zoranu Mitroviću, Olgici Račić, Ivanu Badnjaru, Goranu Antiću, Milošu Kerkezu, Smilji Ćirić , Dejanu Tomiću ,Mariji Bradaš, Milošu Veljkoviću, Darku Goluboviću i Kristini Jovanović

Izuzetnim sestrama:

Ivani i Nataši Radmanovac, Vesni Rakić, Mariji Arsić, Slađani Stanković, Sanji Popović, Jeleni Jugović, Ružici Muljić i Jovani Despotović a posebno

Menadžeru:

Aleksandri Kojić, koja je u naše poslovanje ugradila principe održivog razvoja.