Uz korišćenje najsavremenijih materijala koji trenutno postoje na svetskom tržištu, smatramo da je estetika od ključne važnosti i poseban akcenat stavljamo na izgled svake nadoknade, pa tako i ispuna-plombi, s tim u vezi na svaki ispun dajemo i garanciju od 5 godina.

  • Centralni sekutići (jedinice) u gornjoj vilici
  • Prvi donji desni molar (šestica dole desno)
  • Donji desni premolari

Department Doctors

Kategorije

facebook