Bonus

Po 1% popusta za svaki broj kartona u okviru jedne hiljade tako da će pacijenti sa brojen kartona od 1-1000 imati u startu 16% popusta, od 1001-2000, 15% itd do brojeva kartona od 16.000 pa nadalje koji će imati 1% popusta.

read more