Akcije

Eurodent Team, svakog meseca organizuje tri vrste akcija: Besplatne preglede za prvih 30 pacijenata koji popune i pošalju nam prijavu klikom na link, Vaučer u vrednosti 10 € za prvih 50 pacijenata koji imaju otvoren karton u našoj ordinaciji, popune

read more