U ovoj galeriji prikazujemo opremu koju koristimo za digitalno snimanje pojedinih zuba, cele glave i delova vilica i glave, iz raznih pozicija, koja uz SIDEXIS softver omogućuje RVG tehnologiju – nekoliko desetina hiljada programskih kombinacija snimanja dento-maksilofacijalne regije, trenutni prikaz snimka na ekranu uz veliki broj mogućih analiza i postupaka obrade slike u smislu oštrine, kontrasta, veličine, izdvajanja detalja i sl.

ORTOHPHOS XG plus DS/ceph NEXT GENERATION i HELIODENT DS

 • Smanjena doza zračenja za preko 90%
 • Posebni programi za radiografiju dece bez rizika
 • Sistem laserskih zraka precizno označava anatomske tačke pozicioni-ranja i omogućava potpuno motorizovano podešavanje pacijenta u aparatu
 • Izuzetno jasni i oštri snimci
 • Snimci se mogu dobiti na foliji (filmu), papiru, CD-u ili poslati e-mailom
 • Snimci se arhiviraju i trajno čuvaju te se ne mogu izgubiti
 • RVG trenutni prikaz na monitoru
 • Mogućmost merenje dužina sa preciznošću od jednog stotog dela milimetra
 • Mogućnost merenja uglova sa preciznošću od jednog desetog dela stepena
 • Uvećanje i analiza željenih regija
 • Evidentiranje početnog stanja i svih faza lečenja intraoralnom kamerom
 • Kompletna dokumentacija u slici i reči dostupna pacijentu u svakom trenutku preko interneta
 • Bezbedna i trajna, na više mesta arhivirana kompletna medicinska i finansijska dokumentacija

Department Doctors

Kategorije

facebook