Bonus

Po 1% popusta za svaki broj kartona u okviru jedne hiljade tako da će pacijenti sa brojen kartona od 1-1000 imati u startu 16% popusta, od 1001-2000, 15% itd do brojeva kartona od 16.000 pa nadalje koji će imati 1% popusta.

read more

Akcije

Eurodent Team, svakog meseca organizuje tri vrste akcija: Besplatne preglede za prvih 30 pacijenata koji popune i pošalju nam prijavu klikom na link, Vaučer u vrednosti 10 € za prvih 50 pacijenata koji imaju otvoren karton u našoj ordinaciji, popune

read more

Endodoncija

ENDODONCIJA je lečenje Zuba sa inficiranim sadržajem kanala korena i promenama na vrhu i oko kanala korena i prevencija njihovog nastanka, a obavlja se u sledećim fazama: Pravilno formiranje pristupnog kaviteta eliminacija sadržaja kanala i obezbeđiv

read more

Ortodoncija

Ortodoncija ili ortopedija vilice je grana stomatologije u okviru koje raznim metodama i postupcima ispravljamo mnogobrojne deformitete, od položaja zuba, odnosa zubnih lukova  do skeletnih anomalija. Na ovoj stranici prkazujem

read more

Implantologija

Uz korišćenje najkvalitetnijih materijala iz ove oblasti, garancija na svaki rad je doživotna. Implantologija je u savremenom svetu realnost, a mi se u tom pogledu u potpunosti uklapamo.

read more