Eurodent klub je osmišljen tako da:

  • Pacijenti i prijatelji koji to žele, mogu sa nama da se druže, putuju i učestvuju u intresantnim događanjima van uobičajenih aktivnosti ordinacije.
  • Pacijenti i prijatelji koji to žele, mogu ostvariti zaradu zasnovanu na učešću u nekim našim aktivnostima i kampanjama.

*Možete se pridružiti kao pojedinac ili član povezane grupe (porodice, tima, firme i sl.)

 

Eurodent preventivni program

  • Eurodent preventivni program je individualni program prevencije obolenja usta i zuba, za unapred ugovorenu cenu za određeni vremenski period. Program pored preventivnih uključuje i terapijske procedure koje doprinose stabilizaciji postojećeg stanja i prevenciji nastanka komplikacija i novih obolenja.

*Izuzetno je povoljan za pacijente, koji iz bilo kojih razloga, planiranu terapiju moraju sprovesti u nekoliko faza- perioda lečenja

*Pacijenti uključeni u Eurodent preventivni program, imaju i status privremenih članova Eurodent kluba pacijenata i sve bonuse iz tog statusa u periodu trajanja programa.